Göteborg
Brödraföreningen 20 FourToOne

2020-01-25

Bildandet av en ny förening

Idag var drygt 40 bröder med och bildade en ny Odd Fellowförening. Broder Storsire Björn Boström konstituerade föreningen.