Göteborg
Räddningsmissionen

2018-12-20

gemensamma insamlingen

Idag har Gudny, Britt-Marie, R41 Margareta Hvitfeldt och jag lämnat över inköpta och skänkta kläder m.m. till Sussie på Räddningsmissionen.