Göteborg
Ordenshuset

Vasagatan 9, Göteborg

Huset i Göteborg.

1821 låg hela Vasastaden, inkl nuvarande Heden som ett övnings- och skjutfält tillhörande Göta Artilleriregemente utanför stadsgränsen som då gick vid vallgraven. Först år 1877 blev Vasastaden stadsreglerad under Göteborg. Vårt hus byggdes alltså i stadens utkant.

Huset ligger mitt i Göteborg på Vasagatan 9. Det är byggt i tegel och är på utsidan mycket vackert utsmyckat med joniska epitäler på var sin sida om fönstren. Skaften på kolonnerna är dekorerade med figurer som betraktar besökaren från ovan när man inträder genom den utsirade porten.

Koks-Carlssons hus.

Byggnaden uppfördes 1886-1887 av grosshandlare August Theodor Carlsson. I kompanjonskap med Gustaf Kollberg drev de handel med all slags fyrkol, smideskol och gaskol samt tillverkade gjuteri- och kaminkoks, därav smeknamnet Koks-Carlsson. Han hade även stort intresse för stadens angelägenheter och var ledamot i ett flertal styrelser i Göteborgsföretag och ingick även i stadsfullmäktige i ca 20 år. Hans engagemang i olika sammanhang medförde att han erhöll flera utmärkelser såsom Kungliga Vasa Orden, Nordstjärneorden och Carl XIIIs orden. Med sin hustru Hilma Julia född Weijdling fick han fyra barn, tre döttrar och en son. August Carlsson avled 1908 och hans hustru 1934, varefter Odd Fellow köpte fastigheten 1935.

Vårt hus i dag.

Fastighetsförvaltningen har försökt att bevara det ursprungliga husets karaktär men anpassa det till vår verksamhet. I husets grundplan finns bibliotek, musikrum och sammanträdesrum. Restaurangen är Carlssons matsal där han i dagarna tre kunde traktera sina gäster vid festliga kalas. I dag drivs restaurangen av krögare som erbjuder såväl fest som konferensmöjligheter. I taket hänger ljuskronor av bömisk kristall. I baren, kallad Seven Stars, kan bröderna avnjuta förfriskningar. I Kungarummets sobra miljö med träbeläggningar, även i taket, kan recepienderna samlas innan de under värdiga former förs till recipiendrummet.

På väg till nästa våning passerar vi i trappuppgången de vackra fönstren med målningar. Den leder oss till ytterligare tre rum som en gång utgjorde familjen Carlssons bostadsutrymme, Röda rummet, Gobelängrummet, med två välbevarade stora gobelänger, och Sammanträdesrummet. Där finns även vår Lilla Ordensal.

Den översta våningen är en tillbyggnad som har gjorts av Odd Fellow för att ge plats åt vår Stora Ordensal som har plats för 150 personer. Den är byggd som ett grekiskt tempel där man under ett ljusspel kan blicka ut i den stjärnbeströdda natthimlen. Här samlas bröderna till högtid beskärmade av de deviser som följts ända sedan orden bildades. De finns skrivna i alla logesalar och här kan vi se dem ovanför övermästarens plats. Varmt välkomna till detta vackra ordenshus, där man med lite fantasi både kan förnimma de sammankomster och festligheter som genom tiderna förekommit här och få kunskap om vårt valspråk i Vänskap, Kärlek och Sanning.

Det finns mer att läsa om vårt fina Ordenshus på www.gbg.oddfellow.se/