Göteborg
Brödraloge 114

Välkommen att besöka vår webbplats på www.114goteborg.se

Fakta

Distrikt

6

Instituerad

1947-04-12

Installering

Jämna år

Mötesdagar

2:a och 4:e tisdagen i varje månad sept-maj 2:a tisdagen i juni och 4:e tisdagen i augusti

Säte

Göteborg

Län

Västra Götalands län

Besöksadress

Adress

Vasagatan 9

Ort

Göteborg

Postadress

Adress

Vasagatan 9

Postadress

411 24 GÖTEBORG

Kontaktinformation

TelefonInstitution

031-13 19 12

TelefonKontakt

 

 

 

Bankgiro

Plusgiro

2 55 93-5