Tre Kronor
Historik

Under år 1934 började bröderna inom Holmia-logen, som då var landets största loge med ett medlemsantal av något över 400 medlemmar, att finna att denna loge hade så många medlemmar att det var lämpligt med en delning av logen eller en "utbrytning" för bildandet av en ny loge.

På så sätt skulle det bli bl. a bli lättare för bröderna att kunna organisera logearbetet. Eftersom denna mening även delades av Ordens högsta ledning, sattes förberedelsearbetet i gång under Stor-skattmästare. Ex Ö. M. i Holmia,
K. E. Ringholms ledning och resulterade i att klubben Tre Kronor konstituerades den 19 oktober samma år.

Den 19 januari 1935 ägde så institueringen rum av logen 106 Tre kronor. Institueringen förrättades i stora logesalen i Ordenshuset av Storsiren B. J:son Bergqvist, biträdd av Dep. Storsiren E. Höljer, Storsekreteraren M. Berglholtz och Storlogeintendenten O. Hesslin, vilken sedan fungerade såsom Stormarskalk. Logens medlemsantal institue­ringsdagen uppgick till 41 st. Medlemsantalet utgjorde vid 1935 års utgång 44 st., vid slutet av 1940, 65 st. samt den 31 december 1944, 88 st. I dag är medlemsantalet strax omkring 100-talet medlemmar.