Esaias Tegnér
Ämbetsmannainstallering

2013-01-09

Onsdagen den 9 januari 2013 var en av brödralogens 102 Esaias Tegnér stora högtidsdagar. Då genomfördes ämbetsmannainstalleringen inför arbetsterminen 2013-2014. Installator var DSS Sven-Gunnar Granath. Ordenssalen var som vanligt fylld till bristningsgränsen vilket inte hindrade att ceremonin kunde genomföras såväl värdigt högtidligt som med avspänd elegans.

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.