Esaias Tegnér
90-års jubileum

2017-05-20

Odd Fellow logen i Säffle firade 90 år. Jubileet uppmärksammades i lördags med en högtidsloge i Säffle kyrka. Deltagare i firandet var inbjudna representanter från rebecka- och brödrarloger i Värmland med respektive. Firandet var även öppet för allmänheten. Sammankomsten präglades av högtidliga tal, utdelning av jubileumsgåvor samt vacker sång och musik. Välgörenhet. Ett av Odd Fellows måtton, är att hjälpa de nödställda, vilket görs i största möjliga mån av bröderna själva. Hjälp kan även ges, genom penninggåvor till olika hjälporganisationer. I samband med 90-årsfirandet utdelades jubileumsgåvor till Kvinnojouren Frida, 8000 kr, Säffle kyrka diakoni, 6000 kr, Åmål kyrka diakoni, 3000 kr samt Sjöräddningen Säffle-Åmål 3000 kr att användas i de olika verksamheterna. Utdelning av Veterantecken. Distriktstorsire Jonny Jonsson berättade i sitt högtidstal, på ett inspirerande sätt, om Säffle Odd Fellow loge nr 102 Esaias Tegnér, 90-åriga historia. Han beskrev även hur namnet på logen, Esaias Tegnér, kommit till. Han berättade hur Tegnérs gärning, så bra passar in på namnet på logen i Säffle. Jonny Jonsson delade dessutom ut ett veterantecken till Kai Olsen, för 25 års medlemskap. Kai tackades för de insatser han gjort för logen. Speciellt har hans yrkeskunskaper som byggnadsingenjör varit värdefulla, vid förvaltningen av den gamla logebyggnaden på Billerudsgatan. Byggnaden var tidigare det anrika Centralhotellet i Säffle. Musik och sång. Stämningsfull musik framfördes av kantor Martin Rhodén på orgel och flygel. Bl.a. spelades verk av J.S. Bach och J. Crüger. Solisten Jessica Hyvärinen sjöng med vacker stämma Kärleksvisan (S. Dawn Finder), Dagen är nära (G.F. Händel) och Gabriellas sång (P. Bäckman). Jubileumsfirandet avslutades med supé och dans på Comfort Hotel Royal, för 90-talet bröder, rebeckor och gäster. Bertil Thorstensson

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.