Esaias Tegnér
Brödrarvandring 28/3

2017-03-28

Duseskogen och Ideberget Brödravandringen tisdagen den 28 mars var förlagd till ett av Säffles mest populära friluftsområden: Duse Udde. Där finns det flera trevliga leder att välja mellan: Blå - 3.3 km, röd - 4,7 km, grön - 5.9 km samt gul - 8,3 km. Vandringsledaren PS Bertil Torstensson ledde oss längs det röda spåret, som är draget längs fina barrtäckta skogsstigar, här och där genom luftigt solblänkande tallskog och på andra ställen genom tätväxande, högkvalitativt småkvistig granskog. Över blöthålor och sankmarker är stigen förstärkt med rejätt snickrade spänger av grovt och bärkraftigt virke. Det är en i dubbel bemärkelse utmärkt vandringsled. Bröderna höll ett gott tempo - kanske inte av allra högsta hemvärnsklass - som berättigade till en vilopaus vid gravfältet uppe på Idebergets utsiktspunkt. Nästa tisdag ger vi oss ut igen. Samling vid logen klockan 10 prick. Medtag ryggsäck med smörgås och kaffe eller annan lämplig dryck. Självklart vill vi se fler bröder i skogen! Den har plats för många axelbreda herrar. Broderligen Anders Hjertén

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.