Esaias Tegnér
Ordenshuset

1899 lät den 26-åriga Anna Sofia Igel bygga detta vackra hus. Tillsammans med den tre år yngre systern Augusta startade hon här en speceriaffär. Augusta gifte sig efter några år med August Johannesson som antog efternamnet Igel.

 

Skrädderi och kappaffär

Endast 34 år gammal avled Anna Sofia och August tog då över verksamheten. Han var utbildad skräddare och hade sen tidigare startat skrädderi och kappaffär i fastigheten.

Hotell, matservering och mjölkaffär

1930 såldes fastigheten till Sofia Nilsson, som redan tidigare hade hyrt in sig i huset med hotellverksamhet under namnet Centralhotellet .
     1950 övertogs hotellverksamheten av systrarna Elsa och Hildur Johansson, som öppnade matservering tillsammans med hotellet. Det var under flera år ett populärt matställe för de anställda på närbelägna Billerudskontoret.  1974 avvecklades verksamheterna.
      Mellan åren 1921 och 1942 fanns det i huset även mjölkaffär i källaren som bedrevs av Anna Larsson (Anna i Källarn).

Logen blev hyresgäst

Redan i december 1926 hade Odd Fellowlogen B102 Esaias Tegnér hyrt in sig i fastigheten.
      Efter några års verksamhet blev det aktuellt med renovering av logesalen, samtidigt som Logen fick sin värmefråga löst genom att fastigheten försågs med centralvärme.

Logen blev ägare

Frågan om köp av fastigheten hade diskuterats tidigare, men 1945 togs frågan på allvar upp i Logen.
      En kommitté bestående av bröderna David R. Johansson, Gustaf Wilhelm Karlsson och Arvid Nilsson fick i uppdrag att om möjligt få till stånd ett köpeavtal. Detta lyckades och fröken Sofia Nilsson sålde fastigheten med inventarier till Logen för 82 000 kr. I dagens penningvärde motsvarar det ca 1,7 miljoner kronor.

Logen har haft förmånen att ha duktiga och branschkunniga människor bland sina medlemmar. Omfattande ändringar och reparationer har därför utförts av bröderna själva till kostnader som i stort sett inskränkt sig till materialutgifter.

Fakta

Ort

Säffle

Byggnadsår

1899

Arkitekt

Okänd

Brukat av Odd Fellow sedan

1926