Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Frågor och svar
Frågor och svar

Vad är en Orden?

De flesta ordnar har sitt ursprung i medeltidens skråväsende och hantverksgillen.
En Orden är en sammanslutning av människor med ett gemensamt intresse och där det samtidigt förekommer en viss slutenhet. I motsats till föreningar och liknande, undervisar ordnarna sina medlemmar om syfte och mål genom ett ritualbundet arbete, där varje grad belyser ett av ordens budskap.

Vad är Odd Fellow Orden?

Odd Fellow Orden är Sveriges största ordenssällskap som funnits i vårt land sedan 1884 och har sina rötter i medeltidens England.
Odd Fellow är en världsvid organisation med ett starkt fäste i Norden, men finns även bland annat i USA, Cuba, Australien, Filippinerna, Tyskland, Holland, Belgien och Polen.
Odd Fellow Orden består av en gren för kvinnor (systrar) och en gren för män (bröder).

Vad gör Odd Fellow Orden?

Orden syftar till att fördjupa medlemmarnas medmänskliga egenskaper och utveckla den mänskliga karaktären.
Odd Fellow Orden bedriver dessutom en stor humanitär verksamhet i form av olika biståndsprojekt.

Vad står Odd Fellow Orden för?

Odd Fellow står för Vänskap - Kärlek -Sanning - ett valspråk som det är varje medlems högsta mål att ha som sitt livs rättesnöre. Odd Fellow står för medmänsklighet och människokärlek.

Vad kan Odd Fellow Orden ge?

Genom en djup social gemenskap, som bygger på uppriktig vänskap, kan medlemmarna få en ny dimension och mening med sitt liv.

Är Odd Fellow en hemlig orden?

Nej, det är en sluten orden. Med det menas att du endera blir medlem på rekommendation av någon eller några som redan tillhör Orden, eller, efter den kontakt som följer av en intresseanmälan enligt nedan, väljer att söka medlemskap.

Hur blir man medlem i Odd Fellow Orden?

Den traditionella vägen är att du blir kontaktad av en som redan är medlem. Du kanske redan känner någon som tillhör Odd Fellow Orden och kan då själv ta kontakt för att få veta mer. Kanske blir din kontakt även din så kallade "fadder" om du vill bli en av oss. Alla nya bröder och systrar har nämligen en namngiven fadder. Du kan även använda webplatsens funktion "Intresseanmälan".
Är du intresserad av att komma i kontakt med oss och få veta mer om det Odd Fellow Orden erbjuder i dina trakter, så hör av dig via den intresseanmälan som finns i vänsterspalten.

Hur kan jag få ännu mer information om Odd Fellow Orden?

Genom att kontakta en Odd Fellow loge på den ort där du bor. Ring eller skriv och meddela ditt intresse. Du blir sedan kontaktad för ett förutsättningslöst möte.

Är det dyrt att vara medlem i Odd Fellow Orden?

En medlem i vår Orden betalar en månatlig medlemsavgift, som varierar mellan 50-150 kronor beroende var man är medlem. Utöver detta betalar medlemmen en engångsavgift vid de tillfällen han/hon tilldelas en grad inom Orden. Den gemensamma måltiden, som alltid avslutar ett logemöte, betalas också av den enskilde medlemmen.

Vad är en Odd Fellow-loge?

Odd Fellow Orden i Sverige består av  286 loger där män eller kvinnor kan bli medlemmar. En loge är den lokala "föreningen" där du kan bli medlem efter rekommendation. Det finns även 45 så kallade Läger - en särskild verksamhetsdel för de mest erfarna bröderna och systrarna.
Dessutom finns det ett antal Odd Fellow- och Rebeckaföreningar. De är grunden för blivande nya loger.