Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Odd Fellow Ordens värdegrund
Svenska Odd Fellow Ordens värdegrund

Som Odd Fellows kan vi säga till oss själva: Så här är jag idag – så här vill jag bli – så här vill jag verka för att nå Ordens yttersta mål.
Till vår hjälp har vi Ordens etik och värdegrund. De lär oss vilka levnadsregler som gäller för oss, vilket förhållningssätt vi ska ha mot oss själva och mot andra.
Vår Ordens framtid är beroende av DIG som god medmänniska. Det arbete vi utför i våra loger, som är basen i vår verksamhet, lägger grunden för Ordens utveckling.

Bemöt andra som du själv vill bli bemött.
Lever vi som vi lär, kommer Ordens framtid att vara ljus. Vi kommer att få fler medlemmar – och medlemmar som engagerar sig i vårt viktiga arbete att skapa en bättre värld. Då består vår Orden, i många kommande hundratals år.

VÅR ORDENS VÄRDEGRUND SOM ALLA MEDLEMMAR BÖR KUNNA:

Vänskap, Kärlek, Sanning  – Tro, Hopp Barmhärtighet är grunden för våra etiska värderingar, för vår värdegrund.
De beskriver vilka levnadsregler som gäller och vilket förhållningssätt vi bör ha i livet, mot oss själva och mot våra medmänniskor.
De tre logegraderna och de tre lägergraderna utgör ett ritualverk som ger oss fördjupning och förklarar vad grundbegreppen betyder och vad Orden vill lära oss.
Ordens värdegrund är lätt att ta till sig – det svåra är att leva efter den, att omsätta den i praktisk handling. Det är det som utgör vår moral, att vi lever som vi lär.
Odd Fellow Orden står för medmänsklighet och människokärlek.
Vårt uppdrag är att hjälpa de nödställda, besöka de sjuka, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa.
Om detta påminns vi ständigt i våra Ordenssalar och vårt deltagande i ordensarbetet ger oss goda tillfällen att visa att vi har viljan och förmågan att utföra uppdragen.
Den gyllene regeln utgör för oss en tydlig mening att ”Allt vad du vill att andra ska göra för dig ska du också göra för dem”.
Och vi ska betänka att även det motsatta gäller, dvs allt vad du inte vill att andra ska göra mot dig ska du inte heller göra mot dina medmänniskor.

Grunden för vårt förhållningssätt mot våra Ordenssyskon är vänskap, kärlek och respekt. Vi ska aldrig förtala dem, alltid tala väl om dem och alltid försvara dem mot andras förtal. Kärlek, den fördjupade vänskapen, ska finnas i det jag gör eller ger.
Jag förväntar mig ingen motprestation, kärleken är oegennyttig.
Vi är själva ansvariga för det vi gör och säger. Den dagen vi börjar reflektera över om det vi gjort var rätt eller orätt har vi inlett vår vandring mot Ordens mål – att bli en bättre människa.

 

När vi rannsakar våra ord och handlingar är det vårt samvete som ger oss svar. Att lyssna till vår inre röst är att närma sig sanningen. Lever vi som vi lär? Den dagen har Ordens värdegrund, Ordens etik tagit fäste i vårt inre.
Med hjälp av Vänskap, Kärlek, Sanning, Tro, Hopp, Barmhärtighet ska vi arbeta för att nå Ordens mål; att bli bättre människor.


Detta är vår värdegrund.