Hitta Odd Fellow

Sök på valfri ort för att hitta Odd Fellow-verksamheter i Sverige.

Intresserad?

Vill du veta mer om Odd Fellow och hur du kan bli medlem i Orden, vad det innebär och vad du kan göra för omvärlden? Fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Etik är vår grund
Etiken grundläggs i vår egen vardag

Vi som är medlemmar i Odd Fellow Orden ägnar en stor del av vår tid för att medverka till en bättre värld där vi betraktar alla människor som likvärdiga systrar och bröder i ett enda världsomfattande nätverk. En enda stor och klok familj som gör rätt emot varandra.

Allt bygger på etik och moral

Alla som är medvetna och uppmärksamma ser hur etik och moral numera får allt lägre prioritet i människors vardag. Vår syn på medmänniskorna omkring oss är beroende av hur vi uppfatttar varandra - eller snarare av hur vi önskar att vi ska uppfatta våra roller i en enda stor "syskonskara".
      Men det här är svåra frågor att hitta svaren på i vårt inre - och ännu svårare att leva upp till gentemot de människor vi möter på vår livsvandring. Det kräver både grundläggande kunskaper om vad vi menar med etik och moral samt "träning". En höjdhoppare som inte tränar kan inte bli en duktig idrottare. Precis som en människa som inte tränar sin förmåga att med etiska och moraliska riktmärken som grund växa till en god medmänniska.
      Inom Odd Fellow Orden ägnar vi kraft åt vår personliga utveckling. Det leder ofta till givande diskussioner, men också till att våra ordensmedlemmar fäster sina tankar på papper. Oftast hamnar sådant i den egna skrivbordslådan, men ibland cirkulerar de i våra led.

Här följer ett sådant, skrivet av Peter Rönnow, en broder från Logen Nr 123 S:t Knut i Malmö:

Ordet etik härstammar från grekiskan och betyder sedvänja, oskriven lag

Etik står för systematisk reflektion över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för dessa. I våra ritualer uppträder fusionen mellan tid och evighet, där får vi lära oss vår skyldighet att älska och förlåta varandra. Människan måste ha etik och andlighet, annars dör hon, innan hon dör”…
      Det finns alltså en medvetenhet om att vi måste leva upp till vårt budskap och träna oss på att bli bättre medmänniskor. Hur gör vi då? Hur skall vi hantera våra existentiella  dilemman?

Om vi höjer blicken, kan vi kanske instämma i uttalandet efter Storbritanniens överrabbins audiens hos påven: ”Vi är mycket oroade över Europas själ.  Europa byggdes på judiskt-kristna grunder.”  Överrabbinen talade sedan om behovet av att judar och kristna samarbetar för att återställa Europas moraliska kompass.
      Denna kompass är nödvändig och helt i överenstämmelse med vår tro på ett högsta väsen.  Tro är ett mysterium och kräver mod.

Den moderna förvandlingen av etiska värden till känslofrågor: "gör det som känns rätt, var sann mot dig själv", är en bedrövlig  illusion som tvingar folk till livslång  pubertet.

Samtidigt som upplevelseindustrin går på högvarv för att erbjuda oss snabba kickar, växer det fram en längtan efter andlighet och djup. Vi måste bort från ytan, de närvarande tingen som inte besitter något verkligt värde.  Allt detta bör vika för någonting som är större och väsentligare.  Här kan Odd Fellow Ordens etik vägleda oss. Vi måste avstå från att dyrka de falska avgudar som styr den globala byn – obegränsade begär, privat egendom som något absolut och pengar.  Vi måste prioritera andlig utveckling.
      I västvärlden tycks vi drabbade av en kollektiv, lågintensiv depression, trots all välfärd.  Men den tunga,  depressiva olyckan har med meningslöshet att göra.  Att vi inte vet varför vi lever här på jorden.

Odd Fellow Ordens etik kan åstadkomma gemenskap, mening, hopp och en överordnad orientering om hur man i en kaotisk värld kan leva ett värdigt liv, samt kanske beskriva vår situation i världen, så att den blir rimlig, anständig och mänsklig.  Detta är den etik som framförs och tydliggörs i vår Ordens ritualer och budord.

Men vi får inte glömma bort att glädjas åt livet, det korta livet som är en gåva. Åt gemenskap med de människor vi älskar, åt musiken, som enligt Luther är en gåva från Gud, åt konsten, åt vinet som livar våra själar, åt allt vackert och skönt som fördjupar vår stund på jorden.

Alla hör vi samman:

  • i vänskap genom empati för medmänniskor, djur och natur,
  • i kärlek genom att försöka vara lågor av godhet ,
  • i sanning genom rättrådighet, mod och självbehärskning.

 

(Uppdaterad 2017-05-02 - uppdaterad 2018-02-20)