Odd Fellow i Sverige
    Hundratals år i mänsklighetens tjänst

    I alla tider och hos alla folk, som nått en tillräckligt hög kulturutveckling, har det alltid funnits ideella sammanslutningar för högre ställda mål. Ur dessa traditioner växte vårt Ordenssällskap fram. Alltsedan de första historiska dokumenten från mitten av 1700-talet har Odd Fellow Orden spritt sig över världen och finns nu representerad i de flesta världsdelar. Antalet medlemmar i Sverige är cirka 40 000 och i hela världen cirka 256 000.

    Ordens "Välgörenhetsmätare"

    Här visas den totala summan i kronor som Odd Fellow Orden och dess medlemmar har skänkt till välgörande ändamål och behövande under de senaste 12 månaderna.

    Läs mer