Primula Veris
Historik

Rebeckalägret instituerades den 28 september 1991

18 systrar stod som stiftare till Rebeckalägret nr 8 Primula Veris .

Märta Andersson R 18
Elsa Helgesson R 18
Brita Nihlfors R 18
Disa Gustafsson R 27
Ingrid Hallqvist R 27
Gunborg Helander R 27
Siw Hjelmquist R 27
Mary Lindqvist R 27
Siw Oskarsson R 27
Ulla Almqvist R 44
Brita Ström R 44
Liisa Söderberg R 44
Eivor Jigelius R 55
Inga Wahlgren R 55
Svea Wedin R 55
Ulla Klint R 66
Inger Rongedal R 66
Märta Rongedal R 66

Lägrets första ämbetsmän / Ersättare:

HM Mary Lindqvist
Dep HM Inga Wahlgren / Disa Gustavsson
ÖP Märta Andersson / Maj-Britt Johansson
PF Siw Hjelmquist / Inga Björemo
RF Ulla Almqvist / Anna-Lisa Sjövall
SkM Elsa Helgesson / Siw Rudengård
BM Kerstin Carlmalm / Inger Rongedal
F Ulla Karlsson / Yvonne Larsson

Efter institueringen bestod lägret av 121 matriarker

År 2006 delades lägret som hade 356 medlemmar och ett nytt dotterläger med namnet nr 15 Minerva instituerades den 18 mars i Karlstad, 121 matriarker hade ansökt om att gå över.

År 2007 består lägret av 230 matriarker