Maria Nilsdotter
Ordenshuset

Till nuvarande Logehus flyttade vi i november 1989.

Logehuset ägs tillsammans av B124 Alfred Nobel, R66 Maria Nilsdotter (sedan juli 2009) samt Bifrost.    

Huset var tidigare en tjänstebostad för Boforsdirektörer och byggdes om i samband med övertagandet. Fastigheten är belägen på Kanalvägen 9, nära Timsälven.