Maria Nilsdotter
Historik

Rebeckalogen nr 66 Maria Nilsdotter instituerades den 26 november 1988.

De första fem systrarna invigdes redan den 26 januari 1977 i Rebeckalogen nr 18 Selma Lagerlöf i Karlstad.

Den 15 oktober 1987 bildades en Rebeckaförening i Karlskoga.
Då logen instituerades följande år var antalet systrar 23. Stiftare var Ebba Grundqvist, Ulla Jansson, Ulla Klint, Mona Lundström, Ulla Nygren, Märta Rongedal, Inger Rongedal, Anita Rongedal Niska. Logens första ÖM var Märta Rongedal.
 

Vem var Maria Nilsdotter?

Maria Nilsdotter, kallad Mor i Vall, var en i våra trakter känd och aktad kvinna.
Hon föddes i ett burget bergsmanshem den 11 april 1811. Redan som 18-åring gifte hon sig med Jonas Jannson ,en skicklig snickare och gjutare, men en slarver. Efter två år i föräldrahemmet byggdes den vackra gården Vall. Maria fick ta ansvar för gårdens skötsel och senare för de sju barnen.
Som ung hade Maria varit den allra gladaste, men vid den tiden rådde"andligt mörker" i bygden. 1846 kom en ung präst till Karlskoga och predikade evangelium och ville visa att människorna levde i synd. Maria kom i stor nöd och omvändes 1847. Varje söndag gick hon en mil genom skogen till kyrkan. Jonas tyckte illa om detta och delade inte hennes religiösa intresse. Våren 1849 dog Jonas hastigt.
Vall blev nu en samlingsplats för dem, som ville bedja och läsa Guds ord. Maria hade ett stort socialt-religiöst patos, och då en av sönerna övertog gården fick hon mer tid utanför hemmet.
Barnuppfostran tog mest tid och kraft. Hon bekymrade sig för alla barn utan tillsyn vid Nobels Björkborn och startade 1851 en av landets första söndagsskolor. Efter en tid insåg hon att barnen behövde tas omhand även övriga dagar och startade en skola på gården. Ett litet skolhus byggdes, som sedan ersattes av ett större, där det fanns omkring 60 barn.
Skolan motsvarade inte hennes förhoppningar om barnens uppfostran, skolans goda intryck utplånades i hemmet. 1858 startade hon därför ett barnhem för snart ett 20-tal barn. Ekonomin var usel, och Maria var tvungen att ge sig ut på tiggarfärder i bygden. Från samhället fick hon ingen hjälp.
Hon utförde ett välsignelsebringande verk, men många ansåg att hon spred illäror. Hon hade många gånger det svårt och motarbetades.
Den 31 oktober 1870 dog Mor i Vall, endast 59 år.

En minnessten har rests över Maria, och där står:

HON HADE EN TRO
VERKSAM I KÄRLEK
I HENNES BARNHEM
OCH SKOLA DANADES
GODA MEDBORGARE
HENNES GÄRNING
BLEV BYGDENS ARV.