Cecilia Wasa
Historik

Rebeckalogen nr 55 Cecilia Wasa
                                  
Logen instituerades i Arboga den 30 mars 1985 av Storsire Dag Wallén.

Fribrevet överlämnades till initiativtagaren och den blivande övermästaren Inga Wahlgren.

Övriga stiftare;
Zaima Bergström, Maj-Britt Björkman, Eivor Jigelius, Anna-Lisa Kihlström, Hjördis Larsson, Berta Pettersson, Siv Rudengård, Anita Wahlgren och Svea Wedin, samtliga från moderlogen nr 27 Drottning Desirée, Örebro.

Den nya rebeckalogen bestod av 42 systrar. 40 systrar från moderlogen nr 27 Drottning Desirée, Örebro och två systrar från rebeckalogen nr 5 Drottning Louise, Eskilstuna.

Vid institueringsdagens gradgivning invigdes fyra nya systrar. Nu, (2011) har logen 150 systrar.

Systrar från vår loge, bosatta i Köping, bildade år 1999 en rebeckaförening med namnet Karin Larsdotter, Köping.

År 2001, vid instituering av vår dotterloge R92 Karin Larsdotter, lämnade 31 systrar vår loge.
 

Ordens historia och bakgrund

Rebeckagrenen