Patria
Kontakt
 • Huvudpatriark

  Namn

  Mårten Edwall

  TelefonOrdinarie

  019-25 33 87

  TelefonAlternativ

  070-825 33 87

 • Förste Bevakande

  Namn

  Johan Wahl

  TelefonOrdinarie

  070-548 11 48

  TelefonAlternativ

 • Överstepräst

  Namn

  Leif Lannerhag

  TelefonOrdinarie

  019-27 29 05

  TelefonAlternativ

  070-324 00 15

 • Protokollförare

  Namn

  Roland Brehmer

  TelefonOrdinarie

  019-12 58 60

  TelefonAlternativ

  070-536 27 35

 • Räkenskapsförare

  Namn

  Lars Caneryd

  TelefonOrdinarie

  0589-100 09

  TelefonAlternativ

  070-788 24 11

 • Skattmästare

  Namn

  Jan Forsell

  TelefonOrdinarie

  019-24 49 48

  TelefonAlternativ

  070-824 49 58

 • Andre bevakande

  Namn

  Daniel Blomér

  TelefonOrdinarie

  TelefonAlternativ

  072-402 38 28

 • Förare

  Namn

  Mats Beckne

  TelefonOrdinarie

  019-25 65 42

  TelefonAlternativ

  070-584 24 46

 • Tjänstgörande exhuvudpatriark

  Namn

  Kjell Björklund

  TelefonOrdinarie

  0586-389 29

  TelefonAlternativ

  070-567 08 87

 • Klubbmästare

  Namn

  Lars Hallbergson

  TelefonOrdinarie

  070-2134280

  TelefonAlternativ