S:t Olof
Information

Hur blir Du medlem i vår loge? Genom förslag till inval av någon medlem. Om Du inte känner någon medlem, men är intresserad av och delar Odd Fellow's budskap, så är Du välkommen att kontakta logens övermästare (ordförande) Stig Ericsson på tel. 0589-13463 (bostad) 073-0809029 (mobil) e-post stigroland.ericsson@telia.com

Brödramåltider

Menyn för våra brödramåltider finner Du via länken nedan. Du kan även anmäla respektive avanmäla Dig till brödramåltiden via den länken.

 http://www.arbogaoddfellow.se/b71/meny_maltider.htm

Verksamheten
Logen träffas två gånger per månad i vårt eget Ordenshus på Räntmästaregatan 4 i Arboga.
Det är som regel den första och den tredje onsdagen i månaden.
Undantagna är sommarmånaderna juni - augusti.
En logekväll startar normalt klockan 19.00 med ett sammanträde på ca. en timme.
Kvällar, när gradgivning sker, kan detta sammanträde pågå i ca. 2 timmar.
Efter sammanträdet träffas medlemmarna i klubblokalen, där en gemensam måltid intages
under gemytligt småpratande.
I samband med logesammanträdet eller klubbmåltiden, kan föredrag eller uppträdanden
av olika slag förekomma.

Genom Odd Fellows sammansättning av medlemmar från vitt skilda yrkesgrupper,
kan vi ofta hitta dessa föredragshållare/underhållare i våra egna led.
Dessutom arrangerar logen olika fester och utflykter under året, då vi även inbjuder
våra damer och vänner.
För våra utsökta måltider i den egna klubblokalen, ansvarar klubbmästaren med sitt klubbutskott.
Det viktigaste för oss är kamratskapet och Odd Fellow's humanitära program.

Vi hoppas att detta verkar lockande för Dig, som ännu inte är en Ordensbroder.
För som medlem i Odd Fellow är Du en del av en fast sammanlänkad kedja,
där Du ger av din kunskap, Din erfarenhet och Din människokärlek.
Och du kan vara förvissad om att få minst lika mycket tillbaka.

Kostnader

I logen 71 S:t Olof är årsavgiften för närvarande 1800 kr.
Utöver årsavgiften betalas inför varje logegrad en gradavgift på 200 kr/grad.
I logen förekommer fyra grader. Dessa 800 kr. är fördelade på flera år.
Logens högtidsdräkt är frack.
Att hyra en frack kostar en del och om denna skall användas fler än tre gånger,
så är det lönsamt att köpa en egen. Denna kostar med tillbehör ca. 3000 kr.
Varje logekväll avslutas med en gemensam måltid som var och en själv betalar.
Denna måltid brukar kosta ca. 100 kr eller mer, beroende på vad man dricker till maten.
Minimiålder för medlemskap är 18 år.

Välkommen broder!