S:t Olof
Ordenshuset

Odd Fellowhusets historik.

Arboga Metodistförsamling inköpte år 1885 tomten Guldsmeden 17 med avsikt att på denna bygga en kyrka. Man hade tidigare bedrivit sin verksamhet i en fastighet, belägen där Shell`s bensinstation idag ligger vid Jäderstullen. Tomten med ett ytmått av 7.315 kvfot inköptes för 1.100 kr.(1:70 per kvm).

Hela bygget kostnadsberäknades till 10.000 kr. Kyrkan kunde så invigas den 27 mars 1887. Fasaderna putsades i kvadrater med tre olika färger. Man behövde större utrymmen och den 1 dec. 1912 kunde den lilla kyrksalen (nuvarande klubblokalen) invigas. Kostnaden för denna tillbyggnad var 18.000 kr. Åren gick och tidens tand gjorde att man 1938 genomförde en genomgripande restaurering av både kyrka och tillbyggnad. Med frivillig arbetskraft kunde kostnaden stanna vid 16.000 kr. En fasadrenovering gjordes 1972 och året därpå lades ny plåt på kyrkan och bostadsdelens tak ommålades, allt till en kostnad av 80.000 kr.

Efter drygt 100 års innehav av kyrkan, tvingades församlingen att sälja fastigheten, på grund av att medlemsantalet sjunkit till endast ett 10-tal. 1990 köpte så Odd fellow´s fastighetsbolag S:t Olof den hårt förslitna fastigheten för 310.000 kr. och efter en omfattande renovering och ombyggnad för ca. 3 milj kr., kunde så logerna N:o 71 S:t Olof och N:o 55 Cecilia Wasa inbjuda till invigning av ett eget Ordenshus den 19 oktober 1991.

Detta väckte stor uppmärksamhet och logerna fick även beröm från kommunen för deras kulturbevarande arbete med fastigheten, men fick dock ej något bidrag.
19 oktober 1991 kommer för alltid att utgöra en viktig milstolpe i våra logers historia.

Under sommaren 2001 har vi utfört en efterlängtad utbyggnad av vår klubblokal, vilken invigdes den 19 oktober, på dagen 10 år efter invigningen av vårt Ordenshus.
Vi kan numera vara i egna lokaler vid alla slags festligheter och gradgivningsmåltider.