S:t Olof
Historik

Den 3 maj 1919 instituerades
Odd Fellow-Logen N:o 71 S:t Olof i Arboga.
Den högtidliga ceremonin förättades av Storsiren Wilhelm Laurentz,
som därefter överlämnade fribrevet till Logens stiftare:
Bröderna E.B. Andersson, E.A. Eklund, K. Jacobson,
J. Pååg, I. Silfverhielm, F. Sörensen och H. Öhrman.
Fyra av stiftarna tillhörde Logen N:o 15 Carl XIV Johan i Örebro,
vilken alltså är att räkna som S:t Olofs moderloge.
Vid starten räknade Logen 53 medlemmar, nämligen
7 stiftare, 44 nyinvigda och 2 upptagna från andra loger.