Sörmland
Historik

Brödralogen 44 Sörmland finner sitt ursprung i en i Nyköping, den 5 november 1909 konstituerad Odd Fellowklubb som då hade 17 medlemmar. Drygt ett år senare, den 26 november 1910, infann sig Storsiren av den Oberoende Odd Felloworden, Vilhelm Laurentz, i Nyköping för att där instituera Logen 44 Sörmland. Logen hade vid detta tillfälle 53 medlemmar.

Logen 44 Sörmland, som står som moderloge för logerna 67 Hertig Carl i Strängnäs, 95 Taelghia i Södertälje samt 156 Nyköpingshus i Nyköping, har i dag 120-talet medlemmar. I Nyköping finns f.n. fyra Odd Fellowloger:

  • Brödralogen 44 Sörmland
  • Brödralogen 156 Nyköpingshus
  • Rebeckalogen 23 Cecilia
  • Rebeckalogen 102 Sankta Barbro

Det finns också två föreningar som är knutna till Odd Fellows i Nyköping:

  • Odd Fellow Logernas i Nyköping damklubb
  • Brödralogernas i Nyköping seniorklubb.

Odd Fellows damklubb, som bl.a anordnar en årlig julfest för brödernas barn och barnbarn, sammanträder andra helgfria tisdagen i månaden utom under juni, juli och augusti.
Till vår seniorklubb, som sammanträder andra och fjärde tisdagen i månaden med undantag för perioden juni t.o.m. augusti, är våra pensionärer och daglediga välkomna.

Logen 44 Sörmland har två vänloger med vilka vi har regelbundna utbyten, logen nr 144 Aurora i Finspång och logen nr 38 Humanitas i Nykøbing Falster i Danmark. Med den senare har vi vartannat år sedan 1947 i maj haft nöjet att träffas och umgås med varandra under såväl solenna som gemytliga former.

Vi har också årliga gemensamma besök hos vår broderloge nr 156 Nyköpingshus samt gemensamma klubbaftnar med Rebeckalogerna nr 23 Cecilia, nr 102 Sankta Barbro och broderlogen nr 156 Nyköpingshus.

Logen gör regelbundna utbytesbesök med logerna nr 38 Humanitas i Nykøbing Falster, Danmark, nr 95 Taelghia i Södertälje nr 115 Libertas i Örebro och nr 144 Aurora i Finspång.