Samuel Gustaf Hermelin
Ordenshuset i Boden

2012-10-14

Fabriksgatan 2 ca 100 m från Bodens Järnvägsstation

Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext. Här kommer bildens bildtext.