Alfred Nobel
Historik

Historik

Logen 124 Alfred Nobel konstituerades 10 november 1951. Moderloge är Logen nr 15 Carl XIV Johan i Örebro. Drivande av logens tillkomst var Byggnadschefen Arthur Lundberg som blev en av stiftarna och tillika logens första Övermästare. Övriga stiftare och som också undertecknat petitionen om ett fribrev till logen var: Karl Lundin, Willard Kellerth, Alvar Aare, Erik Dalin, Erik Bäck samt Arvid Larsson.

Logen fick sitt namn efter industrimannen, uppfinnaren och ägaren till AB Bofors i Karlskoga, Alfred Nobel, som testamenterade sin stora förmögenhet till en stiftelse, Nobelstiftelsen. Testamentet lagfors i Karlskoga Tingshus 13 februari 1897.

Storsiren Ernst Höijer ledde konstitueringen och förrättade installationen i dåvarande ordenssalen som var belägen i Sparbankshuset i centrala Karlskoga.